Liên hệ

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI MINH DUNG
Địa chỉ: Chợ Gạo, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0978.403.145;  0379.680.705

 

ÔN LUYỆN VÀ GIÁO DỤC

TOÁN, LÝ, HÓA, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH, TOÁN TƯ DUY
Củng cố và phát triển tài năng cho học sinh khá giỏi. Lấy lại kiến thức cho học sinh yếu kém.